Historie

Den lange proces - fra interesse, over forening til en broderloge

De første sikre tegn på organiseret Odd Fellow aktivitet på Møn er fra december 1935,

hvor nogle brødre valgte en kasserer som skulle administrere en fælles økonomi.

Fra januar holdt man møder hver anden fredag på Hotel Bjerrehus

- og man skiftedes til at deltage i logemøder hos loge 46 Sjølund i Vordingborg.

 

Den 30. oktober 1942 gav Storlogen tilladelse til, at der kunne oprettes en Odd Fellow forening i Stege.

Man enedes om navnet 'Tolerantia', men der skulle dog gå yderligere 17 år før der blev oprettet

og institueret en Odd Fellow loge af samme navn.

I hele forberedelses arbejdet var der stor støtte

og meget samarbejde med broderloge 46 Sjølund i Vordingborg.

Stiftelsesdagen blev 8. november 1959.

Efter mange overvejelser om hvor, der kunne indrettes logesal

blev der indgået aftale med det nybyggede bibliotek i Møllebrøndstræde.

Brødrene kunne opnå rimelige lejeforhold mod til gengæld,

at logen gjorde lokalerne færdige (logesalen blev indrettet i et lokale på 1. sal).

Der var 39 brødre i loge 78 Tolerantia efter institueringen.

Logens segl

Logens segl består af en ydre ring med præcis så mange kædeled,

som der var brødre ved logens indstiftelse - 39.

Motivet i midten er Dronning Alexandrines bro, som forbinder Møn med Sjælland.

Man ønsker hermed at at markere samhørighed med moderlogen - nr. 46 Sjølund i Vordingborg.

De tre bogstaver V K S - skal minde om, at det er venskab, kærlighed og sandhed

der knytter os sammen og fastslår det livsprincip, vi bør leve efter

Logens lokaler

Aftalen med biblioteket medførte, at logen skulle stille lokalerne til rådighed i dagtimerne,

så der var et meget stort arbejde med at 'sætte logen op' og efter hvert logemøde at fjerne pulte og andre loge effekter.

Derfor blev det igen undersøgt om der var anvendelige lokaler et andet sted i Stege.

Logen købte en ejendom på Hagesvej 6, og den 24. august 1963 blev salen på det gamle loft indviet som logesal.

Her blev logen indtil vi i kunne indvie den nuværende logesal i lokalerne på Pilevej - det skete den 12. februar 2000